W

y

s

u

ń

Outsorcing Telekomunikacyjny

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) w praktyce oznacza przekazanie do wykonania podmiotom zewnętrznym niektórych działań, które wcześniej realizowane były bezpośrednio w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Zarządzanie flotą telekomunikacyjną, czyli:

 • Outsourcing - bez potrzeby angażowania własnych pracowników w problemy związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych
 • Szybka pomoc w rozwiązywaniu problemów telekomunikacyjnych
 • Uproszczenie procedur, szybki i prosty proces:
  - wymiany/zakupu sprzętu
  - serwisu sprzętu
  - wyboru usług telekomunikacyjnych
  - aktywacji usług dodatkowych (pakiety roamingowe)
 • Gwarancja ciągłości usług (nie chorujemy, nie chodzimy na urlopy, nie zmieniamy pracy). Niższe i klarowne koszty związane z zarządzaniem telekomunikacją w firmie (optymalizacja)
 • Bezpieczeństwo MDM, DEP, KNOX

Outsorcing

Pakiet podstawowy

Pakiet podstawowy obejmuje m.in.:

 • Zarządzenie usługami i sprzętem telekomunikacyjnym
  ◦ Prowadzenie baz posiadanych umów i używanego sprzętu
  ◦ Aktualizację MPK
  ◦ Obsługę zgłoszeń
  ◦ Zapewnianie nowych aparatów oraz kart SIM i numerów
  ◦ Dezaktywację nieużywanych umów
 • Rozliczanie kosztów
  ◦ Rozliczanie faktur za usługi telekomunikacyjne, naprawy i zakup sprzętu
  ◦ Monitorowanie użycia kart SIM każdego miesiąca
 • Ciągły kontakt z operatorami sieci
  ◦ Rozwiązywanie kłopotów z zasięgiem
  ◦ Zgłaszanie problemów technicznych i nadzór nad ich usuwaniem
  ◦ Zgłaszanie nowych aktywacji i rozwiązywanie umów
  ◦ Obsługa reklamacji i występowanie o duplikaty kart SIM

Pakiet rozszerzony

W skład pakietu rozszerzonego wchodzą takie usługi, jak np.:

 • Kontakt z operatorami sieci w sprawie uruchomienia lub likwidacji usług dodatkowych, zarządzania blokadami i reklamacje dotyczących błędnie wystawionych faktur
 • „Help desk” dla pracowników
  ◦ Zgłaszanie problemów dotyczących usług i sprzętu telekomunikacyjnego
 • Zamawianie i zmiana sprzętu
 • Serwis
  ◦ Przyjmowanie zgłoszeń i wycena uszkodzeń
  ◦ Naprawa i zwrot sprzętu
  ◦ Magazyn telefonów zastępczych
 • Zarządzanie rozwiązaniami MDM
 • Rozwiązania chmurowe (VPBX)
 • Serwis central PBX
 • Ocena poprawności faktur
 • Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych

* Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

Schemat komunikacji

Kontakt bezpośredni pracownik - konsultant Moll

Preferowana komunikacja drogą mailową, zgłaszanie wszelkich spraw na dedykowany adres np. [klient]@moll.com.pl do dedykowanego konsultanta Moll lub telefonicznie.

schemat komunikacji

 

Korzyści

Obszary Korzyści
Administracyjne
 •      Bieżące raporty usług telekomunikacyjnych i sprzętu (z informacją kiedy był zakupiony itp.).
 •      Bieżąca weryfikacja zasobów telekomunikacyjnych (wykorzystywane / niewykorzystywane usługi).
 •      Zwiększenie efektywności wykorzystania usług i sprzętu telekomunikacyjnego. Weryfikacja, które usługi przynoszą oszczędności, a które generują dodatkowe koszty. Weryfikacja, który sprzęt jest wykorzystywany, a który nie. (Powoduje to ograniczenie zakupu nowego sprzętu)
Kadrowe
 •      Przejęcie administrowania telekomunikacją w firmie.
 •      Odciążenie pracowników od obowiązku zajmowania się telekomunikacją.
 •      Stały partner biznesowy, nieograniczony dostęp do historii działań. 
Finansowe
 •      Redukcja kosztów comiesięcznego monitorowania wykorzystywanych kart SIM.
 •      Weryfikacja poprawności faktur względem zawartych umów z operatorami.
 •      Kontrola zakupu nowych telefonów (zwiększenie efektywnego wykorzystywania posiadanego sprzętu).
 •      Niski koszt współpracy w stosunku do kosztów własnego pracownika.