Praca zdalna w biznesie a innowacje w telekomunikacji

zdalna praca

W wyniku pandemii miliony pracowników musiały przejść na pracę zdalną po raz pierwszy w życiu. Kiedyś była nowinką, dodatkową opcją dla ambitnych, stale obecną tylko w niektórych branżach – dziś praca zdalna stała się koniecznością, a jej wymóg zmusił wiele przedsiębiorstw do zmian, na które nie były przygotowane. W efekcie napotkały na trudności. Odpowiedzią na nie były i są innowacje w telekomunikacji.

 

Jakie znaczenie ma praca zdalna w biznesie…

Jak wspomnieliśmy na wstępie, obecnie praca zdalna w biznesie ma monumentalne znaczenie. Nie tylko ze względu na pandemię – jest często bardziej opłacalna i wygodniejsza, otwiera możliwości dla nowych pracowników i ułatwia pracodawcy ich znalezienie. To jednak absolutnie nie wszystko, co należy o niej powiedzieć. Praca zdalna torowała sobie miejsce wśród ważnych pojęć biznesu już w latach 70. XX w., kiedy to różne obowiązki, dotychczas wymagające podróżowania, zostały zastąpione przez telekomunikację. Wraz z tworzeniem się rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i rozpoczęciem się wolnego przepływu osób, towarów, usług i kapitałów praca zdalna stała się codziennością europejskiego przedsiębiorcy. Podróże biznesowe zostały zastąpione spotkaniami on-line i „callami”. Zdobycie kontrahentów okazało się dzięki temu dużo łatwiejsze. Znaczna większość dużych firm zapewnia swoim pracownikom firmowe telefony, wiele z nich – także laptopy. Jednak im większe zaawansowanie rozwiązań, tym bardziej skomplikowane ewentualne problemy.

 

…i jakie znaczenie mają dla nich innowacje w telekomunikacji

Wstępnie zarysowaliśmy zagadnienie w poprzednim akapicie: praca zdalna to konieczność zastosowania technologii. Ma ona swoją specyfikę i rodzi problemy, które nie pojawiają się twarzą w twarz. Rozwiązania telekomunikacyjne dla firm mają znaczenie podstawowe jako technologia niezbędna do pracy zdalnej, ale także jako komunikacja wewnątrzfirmowa i forma kontaktu z klientem. Innowacje w telekomunikacji są konieczne do zbliżenia warunków pracy zdalnej do możliwego ideału. Przypomnijmy popularny w latach 90. slogan: „praca to coś, co robisz, a nie miejsce, do którego musisz dotrzeć”.