Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych. Opis krok po kroku

optymalizacja ikona

Czy wiesz, że koszty usług teleinformatycznych w twojej firmie mogą zmniejszyć się nawet o 50%? Jest to możliwe dzięki poprawnie przeprowadzonej optymalizacji, która nie pogarsza jakości i nie ingeruje nadmiernie w działalność operacyjną firmy czy wykorzystywane przez nią technologie. Aby zauważyć skuteczność wprowadzanych działań, optymalizacja musi być przeprowadzona w sposób ciągły, stopniowy i systematyczny. Wtedy będziesz miał gwarancję ponoszenia niższych kosztów. Z tego wpisu dowiesz się, jak ona przebiega.

 

Optymalizacja wykonana przez zewnętrzny podmiot 

Optymalizacja jest procesem złożonym i trudnym, ponieważ wymaga przeprowadzania na bieżąco dogłębnej analizy potrzeb firmy i możliwości dostawców. Pracownicy często nie dostrzegają problemów w funkcjonowaniu swoich systemów telekomunikacyjnych lub nie mają odpowiedniej wiedzy do tego, aby poszukiwać nowoczesnych rozwiązań. Dlatego optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych powinna być wykonana przez zewnętrzną jednostkę, która rozlicza się na zasadzie success free. Oznacza to, że opłata za wdrożone rozwiązania uzależniona będzie od powstałych oszczędności. Twoja firma niczym nie ryzykuje, lecz może sporo zyskać. Gwarancja ponoszenia mniejszych kosztów jest kuszącą propozycją. Same zadania optymalizacyjne i analityczne nie są zbyt czasochłonne, więc szybko można się przekonać, jakie dają efekty.

 

Poszczególne etapy optymalizacji kosztów telekomunikacyjnych 

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu w celu poznania funkcjonujących w firmie rozwiązań i ponoszonych za nie kosztów. Następnie trzeba przeanalizować i sprecyzować potrzeby. Na tej podstawie doradca telekomunikacyjny może stworzyć zakres usług, które przekaże poszczególnym operatorom. Odpowiedź zwrotna nie jest ostateczną decyzją. Doskonałą ofertę często można otrzymać dopiero w drodze negocjacji. Następnie przedsiębiorcy zostają przedstawione proponowane rozwiązania i oszczędności, które się z nimi wiążą. Ostateczna decyzja w każdej kwestii zależy zawsze od klienta. Na podstawie podjętych decyzji wdrażane są wybrane rozwiązania. Aby wszystko w pełni się zgadzało, trzeba zweryfikować podpisane umowy pod kątem zgodności ze złożonymi ofertami oraz sprawdzić wystawiane faktury.