Jakich pytań spodziewać się od doradcy telekomunikacyjnego?

doradca

Każda nowoczesna firma musi korzystać z różnych rozwiązań pozwalających na komunikowanie się ze swoim otoczeniem. Konieczne będzie zwykle wykorzystywanie telefonii stacjonarnej do obsługi kontaktów z klientami, porozumiewania się ze współpracownikami czy przedstawicielami wszelkiego rodzaju instytucji i firm zewnętrznych. Na ogół nie obejdzie się także bez telefonii komórkowej, przydatnej wszystkim pracownikom znajdującym się poza siedzibą firmy, ułatwiającą też szybkie uzyskiwanie informacji od osób, które znajdują się akurat „w ruchu”. Niezbędne są także systemy umożliwiające komunikację głosową czy telekonferencje przy pośrednictwie sieci internetowej. Ponieważ we własnym zakresie ciężko dopasować do siebie rozwiązania techniczne ze wszystkich dziedzin najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług doradztwa telekomunikacyjnego. Zobaczmy, na jakie wsparcie można liczyć.

 

W czym może pomóc doradca telekomunikacyjny?

Doradca telekomunikacyjny ułatwia integrację wykorzystywanych w firmie systemów telekomunikacyjnych oraz optymalizację kosztów ich obsługi. W ramach swoich działań doradca monitoruje oferty dostępne u poszczególnych operatorów stacjonarnych, MVNO, a także komórkowych. Może też podpowiedzieć, jakie technologie sprawdzą się, jeżeli chodzi o centrale cyfrowe, rozwiązania VOIP lub IP. Może też pomóc w budowie bezpiecznej sieci MPLS/SD WAN.

 

Na czym opiera się działalność doradcy telekomunikacyjnego?

Doradca telekomunikacyjny doskonale orientuje się w dostępnych rozwiązaniach technicznych oraz ofertach firm oferujących konkretne usługi czy udostępniających potrzebną infrastrukturę. Kluczowa jest jednak zdolność dopasowania przedstawianych propozycji do potrzeb konkretnego podmiotu. W celu opracowania odpowiedniej oferty niezbędne więc będzie poznanie specyfiki firmy, zasięgu jej działania, zatrudnienia oraz sposobu funkcjonowania. Na podstawie szczegółowej analizy uzyskanych danych możliwe będzie opracowanie i przedstawienie oferty zawierającej opcje najkorzystniejsze pod względem kosztów