Jak wygląda audyt telekomunikacyjny?

audyt

Usługi związane z efektywnym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych mają kluczowe znaczenie dla utrzymania możliwości sprawnego działania firmy. Poziom łączących się z tym wydatków może jednak okazać się wysoki, jeżeli firma we własnym zakresie stara się obsługiwać zadania związane z tym obszarem. Budżet potrzebny do finansowania tej sfery da się jednak znacznie ograniczyć, decydując się na optymalizację kosztów telekomunikacyjnych. Przekonajmy się, na czym polega ten proces i jak przebiega.

 

Co wiąże się z optymalizacją kosztów?

Wydatki związane z obsługą systemów teleinformatycznych obejmują kwoty przeznaczane na utrzymanie niezbędnej infrastruktury informatycznej i sprzętowej, zakupy oprogramowania oraz urządzeń – m.in. aparatów telefonicznych – a także zatrudnienie pracowników o odpowiednich kompetencjach. Ważną pozycję budżetu stanowią też umowy podpisywane z operatorami telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz firmami oferującymi dostęp do szerokopasmowego internetu. Zarządzanie tym obszarem jest jednak dość złożone i wymaga podejmowania wielu czasochłonnych czynności np. weryfikacji wystawianych rachunków. W efekcie tego w wielu firmach część środków jest marnotrawiona, a podpisywane umowy nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom. Uporządkowanie sytuacji w ramach optymalizacji kosztów wiąże się z wcześniejszym przeprowadzeniem audytu telekomunikacyjnego.

 

Co daje audyt telekomunikacyjny?

Audyt telekomunikacyjny wiąże się ze szczegółową analizą wszystkich składników użytkowanego systemu – wykupionych usług, stopnia ich aktualnego wykorzystania, a także rodzajów posiadanego sprzętu i jego funkcjonalności. Ważne będzie także precyzyjne określenie rzeczywistych potrzeb firmy w obszarze telekomunikacji. Informacje zdobyte dzięki przeprowadzonemu audytowi pozwalają na dokładne sformułowanie oczekiwań względem dostawców oferujących niezbędne usługi, co wpływa na lepsze dopasowanie zgłaszanych propozycji, a przez to zmniejszenie ich kosztów, a także na zyskanie wyraźnych kryteriów umożliwiających porównywanie przedstawianych ofert.