Efektywne rozwiązania telekomunikacyjne to sposób na przetrwanie w dobie pandemii

telekomunikacja

W okresie pandemii obserwujemy znacznie wyższe zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne. W przedsiębiorstwach wysyłających pracowników do pracy zdalnej, a dodatkowo bardzo często decydujących się na zdalną obsługę klientów, pojawiła się pilna potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Nagły wzrost liczby połączeń i wygenerowane w ten sposób ogromne obciążenia sieci czy serwerów spowodowały lawinę dodatkowych problemów i związanych z nimi strat finansowych. Jak poradzić sobie z tym kryzysem? Jaką obrać strategię w dobie wzmożonej komunikacji zdalnej?

 

Efektywna telekomunikacja w firmie 

Przede wszystkim warto podjąć kroki związane z optymalizacją obsługi połączeń przychodzących i wychodzących oraz ewentualnych czatów. Można to uczynić poprzez outsourcing usług, który oferuje firmom efektywne rozwiązania telekomunikacyjne, umożliwiające obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu wydajności obsługi. Do takich rozwiązań zaliczyć można m.in.:

  • system skutecznego monitorowania stanu sieci oraz alarmowania o przeciążeniach i natychmiastowej reakcji na pojawiające się problemy
  • optymalizację procedur związanych z zakupem, serwisowaniem i wymianą sprzętu
  • bieżący monitoring cen usług i umów z dostawcami; szybkie wdrażanie korzystnych zmian
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w postaci botów (sztucznej inteligencji)
  • analiza i obserwacja rynku pod kątem nowych technologii
  • analiza usług w zakresie stopnia ich wykorzystania; rezygnacja z usług i urządzeń generujących straty

Na uwagę zasługują w szczególności systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Potrafią one obsługiwać nawet kilka tysięcy połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie. Wyposażone są w nowoczesne oprogramowanie rozpoznające mowę, a do komunikacji wykorzystują interfejs głosowy zdolny do posługiwania się wieloma różnymi językami. Zastosowanie botów to rozwiązanie, które może nawet zastąpić całe call-center. W ten sposób działa także sztuczna inteligencja, którą wykorzystujemy w naszej działalności, tzw. MOLL-BOT. Stopień jego skuteczności wynosi prawie 98,7 %. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.