Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu telekomunikacyjnego?

telekomunikacja

Outsourcing to korzystanie z zasobów firm zewnętrznych w celu realizacji zadań wykraczających poza podstawową działalność przedsiębiorstwa. Outsourcing usług telekomunikacyjnych pozwala na dostarczenie klientowi produktów i usług telekomunikacyjnych na miarę jego potrzeb i oczekiwań. Co to oznacza w szczegółach?

 

Outsourcing telekomunikacyjny jako istotny element funkcjonowania firmy

Komunikacja jest podstawą funkcjonowania wszelkich zorganizowanych społeczności. Telekomunikacja pozwala na komunikację na odległość i nie sposób sobie wyobrazić firmy, która byłaby w stanie się bez niej obyć. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcom zależy na tym, by ich sieć telekomunikacyjna była sprawna, oferowała nowoczesne rozwiązania, a także dawała możliwość oszczędności.

Jednocześnie korzystne jest, jeśli sam przedsiębiorca nie musi troszczyć się o działanie sieci, ani oddelegowywać do tego zadania zatrudnionych przez siebie pracowników. Takie właśnie możliwości daje outsourcing telekomunikacyjny w naszej firmie. Jakie jeszcze korzyści daje przedsiębiorstwom podpisanie z nami umowy outsourcingowej? Przede wszystkim dopasowanie pakietu usług i systemu telekomunikacyjnego do aktualnych i przyszłych potrzeb firmy i jej celów biznesowych. Sprawną telekomunikację wewnętrzną i zewnętrzną, pełną kontrolę nad systemem, a równocześnie obniżenie zarówno ryzyka, jak i kosztów. Skorzystanie z naszych usług pozwala ponadto na oddelegowanie wszelkich problemów związanych z kontaktami z operatorem. Odciążymy klienta również wtedy, gdy konieczne będzie serwisowanie i naprawy ewentualnych awarii, a także przeprowadzenie żmudnego procesu wymiany sprzętu.

 

Z jakich usług można korzystać w ramach outsourcingu telekomunikacyjnego?

W ramach naszych pakietów ofertowych proponujemy między innymi takie usługi, jak:

  • pełnomocnictwo do użytkowania systemów operatora;
  • zamawianie nowych numerów i aktywacji, oraz przygotowywanie wypowiedzeń zbędnych numerów i usług, zamawianie duplikatów kart SIM;
  • prowadzenie bazy posiadanego sprzętu, zamawianie nowego sprzętu i koordynacja jego przekazania, a także pełny serwis sprzętu wykorzystywanego do telekomunikacji oraz utylizacja zużytego sprzętu;
  • zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi, zarządzanie kartami SIM;
  • uruchamianie roamingu i pakietów danych i nadzór nad ich wykorzystaniem;

oraz wiele innych usług, z którymi najlepiej zapoznać się, kontaktując się z naszymi przedstawicielami.

 

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu telekomunikacyjnego?

Proces zawierania umowy outsourcingowej rozpoczyna się od wstępnej analizy efektywności kosztowej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo. Już samo to pozwala na zidentyfikowanie najbardziej kosztownych rozwiązań i znalezienie takich, które przyniosą oszczędności. Powierzenie zadań z zakresu obsługi infrastruktury teleinformatycznej firmie zewnętrznej pozwala na skupienie się na podstawowej działalności firmy, bez konieczności tworzenia etatów dla osób zajmujących się zakresem wykraczających poza core business. A jednocześnie obsługą telekomunikacji zajmują się eksperci, którzy doskonale znają rynek, na bieżąco śledzą pojawiające się nowości i progresywne rozwiązania, porównują oferty cenowe i są w stanie doradzić ci najbardziej optymalne sposoby działania, dopasowane do profilu działalności twojej firmy.