Analizy wykorzystania kart SIM - kiedy i dlaczego warto je przeprowadzać?

karta sim

Każda firma podejmuje wiele działań, które mają na celu optymalizację ponoszonych kosztów we wszystkich obszarach swego funkcjonowania. Jednym ze sposobów na zmniejszanie skali wydatków jest efektywne zarządzanie kosztami telekomunikacyjnymi. Przekonajmy się, jakie jest znaczenie tej strefy dla budżetu przedsiębiorstwa i sprawdźmy, które narzędzia i w jaki sposób mogą być wykorzystane w tym procesie.

 

Jakie znaczenie ma ustalenie kosztów usług telekomunikacyjnych?

Korzystanie z usług teleinformatycznych jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania firmy. Dzięki możliwości wykonywania połączeń telefonicznych pracownicy mogą kontaktować się z klientami – prowadzić sprzedaż, informować o ofercie, zajmować się opieką posprzedażową – a także między sobą, co zwykle bywa szybsze i bardziej efektywne niż użycie innych dostępnych kanałów. Równie ważny jest dostęp do szerokopasmowego internetu, zarówno stacjonarny, jak i mobilny – zwłaszcza w przypadku sprzedawców, którzy potrzebują dostępu do baz danych o wyrobach i stanach magazynowych albo pracowników serwisu, którzy poszukują informacji o potrzebnych częściach czy ściągają schematy lub katalogi urządzeń. Nie można jednak zapominać, że korzystanie z usług telekomunikacyjnych generuje również koszty. Działy zajmujące się ich analizą potrzebują precyzyjnych informacji np. na temat MPK/CC (Miejsce Powstania Kosztów/Cost Center) choćby w celu określenia kosztów poszczególnych procesów.

 

Do czego potrzebna jest analiza wykorzystania kart SIM?

Dane niezbędne w analizach kosztów prowadzonych przez firmę można pozyskiwać zbiorczo, weryfikując łączny poziom wydatków, lecz zwykle nie zapewnia to koniecznego poziomu szczegółowości. Zupełnie inaczej będzie w sytuacji, gdy przeprowadzi się analizę wykorzystania kart SIM, pokazującą sposób użytkowania numeru, ilość zużywanych danych oraz wykonywanych połączeń czy czas ich trwania. Informacje tego rodzaju przydają się również do określania potrzeb telekomunikacyjnych firmy w ramach przeprowadzanego audytu telekomunikacyjnego oraz lepszego planowania budżetu.